Відділ розрахунково - касових операцій.

Начальник відділу - Єгорова Ніна Анастасівна ,
Адреса: Київ-56, просп. Перемоги 37, Корпус № 1, кімн.106, тел./факс (044) 236-79-22
e-mail: vir.bank@ukr.net

Основні функціі:

  • розподіл позабюджетних надходжень та видатків з єдиного казначейського рахунка за аналітичними субрахунками структурних підрозділів Університету;
  • збір, затвердження та узагальнення платіжних документів структурних підрозділів Університету та надання їх в Головне управління Державної Казначейської Служби України в м. Києві;
  • реєстрація юридичних та фінансових зобов"язань в ГУ ДКСУ м. Києва згідно затверджених кошторисів на поточний рік;
  • бухгалтерській облік розрахунково-касових операцій в цілому по Університету та в розрізі структурних підрозділів Університету;
  • складання бухгалтерської звітності по розрахунково-касовому обслуговуванню в терміни, встановлені чинним законодавством;
  • методичне керівництво структурними підрозділами в частині розрахунково-касових операцій.