платні послуги

Перелік платних послуг, що можуть надаватися в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", КМУ від 27.08.2010 року № 796 "Про затврдження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", затвердили Порядок надання платних послуг Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"


Вартість навчання для студентів, які поновлені або переведені з 01.01.16р по 30.06.16р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.08.17р. № 5-119

Збільшити вартість навчання на індекс інфляції за 2016 рік (12,4%) для українських студентів, переведених або поновлених на навчання з 01.01.2016р. по 30.06.2016р. відповідно до укладених контрактів.
Деканам факультетів/директорам інститутів укласти додаткові угоди до договорів про надання освітніх послуг в термін до 31.08.2017.