Щодо подачі звіту 7_Д за квітень 2018 року

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7Д) станом на 01 травня 2018 року подати в кімнату 108 (1 корпус) на паперовому та електронному носіях до 04 травня 2018 року.

Шановні бухгалтери структурних підрозділів!

Прохання переглянути інформацію на сайті ДЕФ, що контактів філій ЦБ ДЕФ у Ваших структурних підрозділах.

Інформація повинна містити:
1. Адресу підрозділу та бухгалтерії ( корпус, поверх, кімната);
2.Прізвище, ім"я та по-батькові бухгалтера;
3.Телефон/факс бухгалтерії ;
4.E-mail бухгалтерії або підрозділу;
5. Іншу інформацію, що стосується роботи бухгалтерії Вашого підрозділу.

Інформацію надіслати в електронному вигляді на e-mail: m.bronitska@kpi.ua

Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, Бюджетним та Податковим кодексами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки України, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують фінансову діяльність бюджетних установ, Статутом, наказами КПІ ім.Ігоря Сікорського та Положенням Про Департамент економіки та фінансів КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Вартість документів про вищу освіту. 2018 рік!

Вартість виготовлення документів про вищу освіту становить:
1. Диплом про вищу освіту-12 грн. 84 коп ( в т.ч. ПДВ-2 грн. 14 коп);
2. Додаток до диплому про вищу освіту-21 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ-3 грн. 50 коп)
Вартість виготовлення папок для документів про вищу освіту становить-11 грн. 88 коп ( в т.ч. ПДВ-1 грн. 98 коп).

Щодо подачі фінансово-бюджетного звіту за I квартал 2018 року

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Звертаємо вашу увагу, що при заповненні звітності за I квартал 2018 року у формі 2-ДС «Звіт про фінансові результати» у розділі II «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету»
- рядок 2500 гр. 3 має відповідати показнику рядка 2380 гр. 3;
- рядок 2500 гр. 4 має відповідати показнику рядка 2380 гр. 4.

Щодо подачі фінансово-бюджетного звіту за I квартал 2018 року

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського

У фінансово – бюджетній звітності за I квартал 2018 року у формі 2 ДС «Звіт про фінансові результати» розділ III «Виконання бюджету (кошторису)» заповнювати не потрібно.

Сторінки