Довідка про доходи до зведеного кошторису 2021 року!

До уваги бухгалтерів структурних підрозділів!

В термін до 12 січня 2022 року необхідно надати до планово-фінансового відділу інформацію стосовно отриманих доходів у розрізі бюджетних програм, джерел надходжень та країн надходжень.
Довідка робиться загальна за всіма бюджетними програмами.(форма у прикріпленому файлі).
Дані довідки повинні відповідати довідці при виконання кошторисів за 2021 рік.


Зведені кошториси за 2021 рік

До уваги бухгалтерів структурних підрозділів!

В термін до 12 січня 2022 року необхідно здати до планово-фінансового відділу зведені кошториси за всіма бюджетними програмами за 2021 рік (окремо основна діяльність та інші джерела) та довідки про виконання кошторисів за 2021 рік (форми наведені у прикріплених файлах).
До довідки про виконання кошторисів необхідно додавати звіт по КЕКВ за 2021 рік.
Дані зведених кошторисів повинні відповідати формі звітності 4-1 та 4-2.


Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) є структурним підрозділом Університету.
У своїй діяльності керується Конституцією й законами України, Указами Президента України (зокрема указом Президента України від 30.08.2004 № 1023/2004), постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, іншими нормативно-правовими документами, нормативною базою Університету, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59.


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога 2022 рік


Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством! 2022 рік!


Заявка – пропозиція про розміщення на депозитному рахунку!

Заявка – пропозиція про розміщення на депозитному рахунку в установах
банків державного сектору тимчасово вільних бюджетних коштів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 657 від 26 серпня 2015 року. КПІ ім. Ігоря Сікорського має намір розмістити на депозитному рахунку в банках державного сектору кошти, отримані за надання платних послуг.


Відшкодування коштів при повторному навчанні за рахунок бюджету у 2021 році!

Інформація, яка застосовується в процесі розрахунку коштів, що підлягають відшкодуванню при повторному навчанні за рахунок Державного бюджету!
Відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2015р. № 658!
Для студентів, які будуть повторно здобувати вищу освіту у КПІ ім.Ігоря Сікорського за рахунок Державного бюджету у 2020/2021 навчальному році!
УВАГА! Це не є сумою відшкодування !
Документи для здійснення розрахунку, подаються до факультету/інституту, на який студент вступив на навчання повторно!


Сторінки