Інформація щодо відшкодування коштів при повторному вступі на навчання у 2024 році!

ІНФОРМАЦІЮ щодо бланків та термінів відшкодування у 2024 році буде оновлено після затвердження наказу по університету
Відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2015р. № 658!
Для студентів, які будуть повторно здобувати вищу освіту у КПІ ім.Ігоря Сікорського за рахунок Державного бюджету у 2020/2021 навчальному році!
УВАГА! Це не є сумою відшкодування !
Розрахунок суми відшкодування залежить від року та терміну попереднього навчання, вищого навчального закладу, кількості навчальних семестрів, кількості атестованих та перезарахованих кредитів, індексу інфляції тощо.
Документи для здійснення розрахунку, подаються до факультету/інституту, на який студент вступив на навчання повторно!
Середні витрати на 1 студента згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми :
Міністерство освіти і науки України
2012 р - за рік - 21999,4 грн. за семестр - 10999,7 грн;
2013 р - за рік - 24044,6 грн. за семестр - 12022,3 грн;
2014 р - за рік - 23967,8 грн. за семестр - 11983,9 грн;
2015 р - за рік - 27548,2 грн. за семестр - 13774,1 грн;
2016 р - за рік - 29141,6 грн. за семестр - 14570,8 грн;
2017 р - за рік - 32820,2 грн. за семестр - 16410,1 грн;
2018 р - за рік - 39882,7 грн. за семестр - 19941,35 грн;
2019 р - за рік - 51571,5 грн. за семестр - 25785,75 грн;
2020 р.- за рік - 59840,0 грн. за семестр - 29920,0 грн;
2021 р - за рік - 71451,0 грн. за семестр - 35725,5 грн;
2022 р.- за рік - 69289,2 грн. за семестр - 34644,6 грн;
2023 р.- за рік - 57014,8 грн. за семестр - 28507,4 грн;
2024 р.- за рік - 59041,8 грн. за семестр - 29520,9 грн.
Міністерство освіти і науки України (КНУ ім.Т.Шевченко)
2012 р - за рік - 37148,6 грн. за семестр - 18574,3 грн;
2013 р - за рік - 38634,0 грн. за семестр - 19317,0 грн;
2014 р - за рік - 39974,2 грн. за семестр - 19987,1 грн;
2015 р - за рік - 38771,5 грн. за семестр - 19385,75 грн;
2016 р - за рік - 43759,2 грн. за семестр - 21879,6 грн;
2017 р - за рік - 55075,8 грн. за семестр - 27537,9 грн;
2018 р - за рік - 61800,5 грн. за семестр - 30900,25 грн;
2019 р - за рік - 73043,4 грн. за семестр - 36521,7 грн;
2020 р - за рік - 77908,0 грн. за семестр - 38954,0 грн;
2021 р - за рік - 100500,4 грн. за семестр - 50250,2 грн;
2022 р. - за рік - 100019,8 грн за семестр - 50009,9 грн;
2023 р. - за рік - 89289,6 грн. за семестр - 44644,8 грн;
2024 р. - за рік - 112094, 0 грн за семестр- 56047,0 грн.
Міністерство охорони здоров"я України
2014 р - за рік - 20911,2 грн. за семестр - 10455,6 грн;
2015 р - за рік - 24434,8 грн. за семестр - 12217,4 грн;
2016 р - за рік - 25820,9 грн. за семестр - 12910,45 грн;
2017 р - за рік - 32469,4 грн. за семестр - 16234,7 грн;
2018 р - за рік - 36870,94 грн. за семестр - 18435,45 грн;
2019 р - за рік - 40229,8 грн. за семестр - 20114,9 грн;
2020 р - за рік - 44207,2 грн. за семестр - 22103,6 грн;
2021 р - за рік - 56600,3 грн. за семестр - 28300,15 грн;
2022 р. - за рік -55743,0 грн. за семестр - 27871,5 грн;
2023 р. - за рік -51393,5 грн. за семестр - 25696,75 грн;
2024 р. - за рік- 59159,6 грн. за семестр - 29579,8 грн.
Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здійснюється індивідуально стосовно кожного студента на підставі академічної довідки, данних про період навчання, кількості перезарахованих кредитів та коєфіцієнту інфляції.
В залежності від всіх складових розрахунку сума відшкодування може відрізнятись від середніх витрат як в більшу сторону , так і в меньшу.
Сума коштів, що підлягають відшкодуванню студентом, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною формою навчання, дорівнює 0,35 розрахункової суми відшкодування.
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм опубліковано на сайтах відповідних Міністерств.
Реквізити для перерахування: Отримувач: ГУК у м.Києві/Солом"ян.р-н/24060300
Код ЄДРПОУ 37993783, IBAN UA498999980313010115000026010,
Банк одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.)
Призначення платежу: 101 24060300 Відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, Прізвище, ім'я та по батькові