Планово-фінансовий відділ

ПФВ є структурним підрозділом ДЕФ.

Начальник відділу- Броницька Марина Володимирівна
Адреса: Київ-56, просп. Перемоги 37, Корпус № 1, кімн.229,тел./факс (044) 204-82-61
e-mail: m.bronitska@kpi.ua

Основні функції:

  • перспективне та поточне планування потреб університету на підготовку спеціалістів;
  • вдосконалення планування та розрахунків бюджетного та позабюджетного фінансування;
  • вдосконалення системи показників та розрахунків чисельності працюючих, фондів заробітної плати та стипендії за всіма джерелами фінансування;
  • забезпечення разом з усіма структурними підрозділами ДЕФ цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету;
  • постійне вивчення положення чинного законодавства щодо штатно-фінансової дисципліни та поширення передового досвіду в галузі науки і в стуктурних підрозділах НТУУ «КПІ»
  • аналіз фінансово-господарської діяльності НТУУ «КПІ».