Основні завдання ДЕФ

  1. перспективне й поточне планування потреб Університету по загальному та спеціальному фонду.
  2. розроблення й затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року.
  3. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету й складання звітності;
  4. методичне керівництво й контроль за дотриманням законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності структурними підрозділами Університету;
  5. аналіз і консолідація кошторисів, штатних розписів та звітності структурних підрозділів і Університету загалом;
  6. розроблення внутрішніх нормативних документів стосовно питань, що належать до компетенції ДЕФ;
  7. щорічний і щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності Університету;