План рахунків БО в державному секторі з 2017 року!

Наказ МФУ від 31.12.2013 р. № 1203
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14