Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, Бюджетним та Податковим кодексами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки України, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують фінансову діяльність бюджетних установ, Статутом і наказами КПІ ім.Ігоря Сікорського та Положенням Про Департамент економіки та фінансів КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Основні завдання ДЕФ КПІ ім.Ігоря Сікорського

  • перспективне та поточне планування потреб університету по загальному фонду та планування надходжень і видатків по спеціальному фонду загалом по КПІ ім.Ігоря Сікорського та по окремих підрозділах.Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності КПІ ім.Ігоря Сікорського.
  • розробка та затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року. Контроль за дотриманням штатної дисципліни;
  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності КПІ ім.Ігоря Сікорського та складання звітності за формами та в терміни, передбачені законодавством;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених кошторисів та чинних нормативів;
  • методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань планування, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності філіями в структурних підрозділах КПІ ім.Ігоря Сікорського.

ДЕФ є самостійним структурним підрозділом університету, який підпорядкований ректору.