"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Закон від 16.07.1999 № 996-XIV

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14