Порядок застосування Плану рахунків БО в державному секторі!

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015р. № 1219

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#n24