Затверджено нові форми касових документів!

Постановою Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затверджено нові форми касових документів: -

 • Відомість на виплату готівки
 • Прибутковий касовий ордер
 • Видатковий касовий ордер
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Касова книга
 • Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки
 • Акт про результати інвентаризації наявних коштів
 • Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

  Постанова № 148 набрала чинності 5 січня 2018 року.