Порядок заповнення фінансової звітності!

Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 "Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» зі змінами і доповненнями, внесеними наказои Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 976

1. Затвердити Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, що додається.
2. Затвердити Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), що додаються.

- Баланс (форма № 1 – ДС)
- Звіт про фінансові результати (форма № 2 – ДС)
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3 – ДС)
- Звіт про власний капітал (форма № 4 – ДС)
- Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5 – ДС)