Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Щодо оновлення порталу Є-ДАТА з 01 січня 2018 року

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського

З 01 січня 2018 року оновлено портал Е-Дата - було змінено всі файли для завантаження на портал Е-Дата. (за новими файлами звертатись у к.108)

Щодо надання даних по студентам-контрактникам та Є-ДАТІ

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського
У зв’язку зі здачею річного балансу та бухгалтерських звітів, дані по студентам – контрактникам ( меморіальний ордер № 4) за грудень 2017 року та Е – Data за IV квартал 2017 року просимо надати у відділ бухгалтерського обліку та звітності ( кімната 108 головного корпусу) після 26 січня 2018 року.

Щодо оновлення порталу Є-ДАТА

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до оновлень порталу Е-Дата для дотримання Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", - було змінено стурутуру файлів для завантаження на портал Е-Дата. (за новими файлами звертатись у к.108)

Щодо здачі річної звітності 13 січня 2018 року

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які будуть здавати річну звітність 13 січня 2018 року, підписати звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1Д , № 4-2Д) та звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7Д) в кімнаті 106 (1 корпус) 12 січня 2018 року, у зв’язку з тим, що 13 січня 2018 року-субота не є робочою.

Щодо заповнення пояснювальної записки

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Надається роз'яснення щодо обов'язкових елементів заповнення пояснювальної записки ( додаток № 10) до річної звітності.

Щодо роз’яснення складання річної фінансової звітності за 2017 рік! ЗБОРИ БУХГАЛТЕРІВ!

УВАГА!!!
ОГОЛОШЕННЯ
Бухгалтерам структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського
26 грудня 2017 року о 14.00 відбудуться збори в аудиторії 255 (головний корпус, центральні сходи, 2 поверх, праворуч) щодо роз’яснення складання річної фінансової звітності за 2017 рік.
Всім бухгалтерам обов’язково при собі мати бланки річної фінансової звітності, а саме:
- Баланс (форма № 1 – ДС)
- Звіт про фінансові результати (форма № 2 – ДС)
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3 – ДС)
- Звіт про власний капітал (форма № 4 – ДС)

Нові форми меморіальних ордерів !

Міністерство фінансів України наказом № 755 від 08.09.2017 р. затвердило типові форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання .

Порядок застосовується при складанні типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Роз"яснення щодо заповнення звітності І квартал 2017 року!

1.Нараховану амортизацію на придбані у 2017 році інші необоротні активи (50%) відображаємо за КЕКВ 2210 у формі 4-1 або 4-2 у фактичних видатках.
2.Нараховану амортизацію на списані інші необоротні активі, які були придбані до 2017 року у формах 4-1 або 4-2 не відображаємо!
3. Загальна сума амортизації відображається у формі № 2-дс, рядок 2850 (розділ IV)

Сторінки