ДФС роз’яснює: щодо операцій з макулатурою

З метою надання методичної допомоги органам ДФС Державна фіскальна служба України надає рекомендації щодо бухгалтерського обліку (оприбуткування та реалізації) макулатури.
Окремі службові документи, які установа створює у процесі своєї діяльності, після закінчення строків їх зберігання підлягають знищенню відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 №1000/5.

Якщо період зберігання службових документів, установлений законодавством, закінчився, установа може знищити їх, наприклад, реалізувавши як вторинну сировину (макулатуру).

Утім, для цього її спочатку потрібно оприбуткувати, а після реалізації організації із заготівлі вторинної сировини - відобразити у бухгалтерському обліку її вибуття.

Первинними документами, на підставі яких установа оприбутковує макулатуру, є затверджений керівником установи Акт про вилучення для знищення документів, не віднесених до Національного архівного фонду.

Крім того комісією, створеною наказом керівника установи, повинна бути визначена первісна вартість макулатури, тобто чиста вартість її реалізації, адже запаси, отримані у процесі ліквідації активів, оприбутковують за чистою вартістю реалізації.

Якщо на макулатуру передадуть документи з грифом «Для службового користування», оскільки до первісної вартості запасів включають витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях3, до первісної вартості макулатури включають за наявності витрати на її подрібнення.4

Попри те, що макулатура є вторинною сировиною, отриманою від вилучення документів, установа має визнати їх активами. Керуючись абзацом четвертим пункту 2 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 №1202, макулатуру слід віднести до групи запасів, що отримані та утримуються з метою подальшого продажу та обліковувати на субрахунку 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу».

Лише після цього установа має право знищити документи, тобто передати їх, як макулатуру, заготівельнику та має відобразити в бухгалтерському обліку надходження коштів, отриманих від її реалізації.

Первинним документом, на підставі якого установа відображає в обліку її реалізацію, є накладна, де зазначається вага макулатури, що передана для переробки та її вартість реалізації.

Планом рахунків для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух придбаних (вироблених, отриманих) матеріальних цінностей, які утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоціннош каміння, призначений субрахунок 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу». Тому з 1 січня 2015 року макулатуру (металобрухт) та інші види вторинної сировини, які підлягають здачі спеціалізованому підприємству, слід обліковувати на субрахунку 261.

При цьому в облікових регістрах слід сформувати такі проведення:

Зміст операції Кореспонденція субрахунків Примітка
Д-т К-т
Оприбутковано макулатуру (металобрухт), що підлягає здачі спеціалізованому підприємству 261 711 Наказ «Про облікову політику»
Передано макулатуру (металобрухт) спеціалізованому підприємству 364 261 Наказ «Про облікову політику»
Надійшли кошти від реалізації макулатури (металобрухту) 323 364

До речі, при оприбуткуванні макулатури (металобрухту) та інших видів вторинної сировини, що підлягає здачі (реалізації), подавати Довідку про надходження в натуральній формі до органу Державної казначейської служби не потрібно.

Якщо сума доходу по Кт 711 не збігатиметься з сумою грошових коштів, фактично отриманих від спецпідприємства за макулатуру (металобрухт), то необхідно відкоригувати дохід.
http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/244427.html

file: