Відшкодування коштів при повторному навчанні за рахунок Державного бюджету !

Інформація, яка застосовується в процесі розрахунку коштів, що підлягають відшкодуванню при повторному навчанні за рахунок Державного бюджету! Відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2015р. № 658!
Для студентів, які будуть повторно здобувати вищу освіту у КПІ ім.Ігоря Сікорського за рахунок Державного бюджету з 01.09.2018 року!
* УВАГА! Це не є сумою відшкодування !
Документи, для здійснення розрахунку, подаються до факультету/інституту, на який студент вступив на навчання повторно!
Середні витрати на 1 студента згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми :
Міністерство освіти і науки України
2012 р - за рік - 21999,4 грн; за семестр - 10999,7 грн;
2013 р - за рік - 24044,6 грн; за семестр - 12022,3 грн;
2014 р - за рік - 23967,8 грн ; за семестр - 11983,9 грн;
2015 р - за рік - 27548,2 грн; за семестр - 13774,1 грн;
2016 р - за рік - 29141,6 грн; за семестр - 14570,8 грн;
2017р - за рік - 32820,2 грн. за семестр - 16410,1 грн.
Міністерство охорони здоров"я України
2015 р - за рік - 24434,8 грн; за семестр - 12217,4 грн;
2016 р - за рік - 25820,9 грн; за семестр - 12910,45 грн;
2017 р - за рік - 32469,4 грн. за семестр - 16234,7 грн.
Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здійснюється індивідуально стосовно кожного студента на підставі академічної довідки, данних про період навчання, кількості перезарахованих кредитів та коєфіцієнту інфляції. В залежності від всіх складових розрахунку сума відшкодування може відрізнятись від середніх витрат як в більшу сторону , так і в меньшу.
Сума коштів, що підлягають відшкодуванню студентом, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною формою навчання, дорівнює 0,35 розрахункової суми відшкодування.
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми опубліковано на сайтах відповідних Міністерств.
Наказ по КПІ ім.Ігоря Сікорського та додатки до нього в прикріпленому файлі
РЕКВІЗИТИ для відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з 02 липня 2018 року!

Отримувач: УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/24060300
Код ЄДРПОУ 38050812, р/р 31116115026010,
Банк одержувача: ГУДКСУ у м. Києві, код банку 899998.
Призначення платежу:*; 101; 24060300 Відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, Прізвище, ім'я та по батькові,