Планово-фінансовий відділ

Інформація щодо контингенту студентів-контрактників у ІІ семестрі 2020/2021 н.р.

До уваги бухгалтерів структурних підрозділів!
Планово-фінансовий відділ просить надати інформацію щодо кількості студентів-контрактників та обсягу надходжень від надання освітніх послуг у ІІ семестрі 2020/2021 року навчання станом на 01 лютого 2021 року за формою, що додається.
Інформацію надати до 18 лютого 2021 року у вигляді підписаних паперових екземплярів або сканованих копій та електронний варіант в Еxсel-форматі на електронну адресу:

Бланки кошторису та розрахунків на 2021 рік!

До уваги керівників філій ЦБ ДЕФ!
Наказом Міністерства фінансів України від 13.11.2020 року № 707 " Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57" внесені зміни до форм кошторису , зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису.

Бланки кошторису, довідки про зміни, зведення показників та розрахунки до них наведені в прикріпленому файлі.

Документи надавати до Планово-фінансового відділу (кімн.241, ГАЛЕНКО Тетяна).

Інформація щодо видатків розвитку у 2020 році.

До уваги керівників освітніх структурних підрозділів та керівників філій ЦБ ДЕФ!
На виконання рішення Вченої Ради КПІ ім.Ігоря Сікорського від 10.03.2020 року необхідно здійснити аналіз видатків розвитку у 2020 році.
Дані внести до акту звірки та подати до Планово-фінансового відділу (кім.241, Галенко Тетяна) до 11 січня 2020 року.

Акт заповнюється тільки освітніми підрозділами у двох екземплярах.

Зведений кошторис за 2020рік.

У зв"язку з закінченням бюджетного періоду та підготовкою до звітності за 2020 рік надаємо бланки зведеного кошторису та довідки виконання за 12 місяців.

До Планово-фінансового відділу необхідно подати:
1.Зведений кошторис за 2020 рік за всіма бюджетними програмами окремо;
2.Зведення показників спеціального фонду за всіма бюджетними програмами окремо;
3.Довідку виконання за 12 місяців окремо за всіма джерелами надходження.

Документи надавати у кімн.241 Планово-фінансовий відділ (кімн.241 Галенко Тетяна).

Бланки до захисту кошторису на 2021 рік

До уваги керівників філій ЦБ ДЕФ!
Надаємо примірні презентації для підготовки захисту проєкту бюджету на 2021 рік та форми розрахунків.

Примірні презентації можете змінювати, при умові висвітлення всіх основних показників та врахування доступності перегляду презентації.

Графік та умови проведення буде доведений пізніше.

Нова структура використання коштів спеціального фонду з 01.09.2020 року!

До уваги керівників структурних підрозділів та керівників філій ЦБ ДЕФ!

З 01.09.2020 року наказом від 11.08.2020 року № 7/141 затверджено нову структуру використання коштів спеціального фонду.

Нова структура використання коштів спеціального фонду з 01.04.2020 року!

Наказом по КПІ ім.Ігоря Сікорського від 13.03.2020 року № 7/56 затверджено нову структуру використання коштів спеціального фонду з 01 квітня 2020 року.
Електронна розсилка наказу здійснена через програму АС "Документ" всім структурним підрозділам.

Керівникам філій ЦБ ДЕФ внести зміни до кошторисів на 2020 рік до 15 квітня 2020 року.

Затверджено кошториси на 2020 рік за КПКВК 2201160 та КПКВК 2201190

Міністерством освіти та науки України затверджено кошториси КПІ ім.Ігоря Сікорського за КПКВК 2201160 "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" та за КПКВК 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти"

Сторінки