Виконання бюджету НТУУ КПІ" за 2014 рік

Фінансування основної діяльності Університету у 2014 році здійснювалось в межах загальної програми МОН «Підготовка кадрів» за індивідуальними нормативами, встановленими Кабінетом Міністрів України, фінансування наукової діяльності здійснювалось за програмою « Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за держаними цільовими програмами та державним замовленням....», Державного політехнічного музею - за програмою «Функціонування музеїв». Спеціальний фонд бюджету Університету формувався за рахунок надходжень за виконання платних послуг , затверджених Постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796, валютних надходжень за міжнародними проектами, добровільних внесків, спонсорських коштів та інших джерел.