Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)