Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі !

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.06.2017 № 571 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі!

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0838-17

Зміни у НП(С)БО 121 "Основні засоби"
Зміни у НП(С)БО 123 "Запаси"
Зміни у НП(С)БО 124 "Доходи"
Зміни у НП(С)БО 135 "Витрати"

Зміни у Плані рахунків БО в державному секторі, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2013 № 1203
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
Зміни у Порядку застосування Плану рахунків БО в державному секторі, затвердженого наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/paran8#n8
Зміни у Типовій кореспонденції субрахунків БО , затвердженій наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16

Зміни набрали чинність 28.07.2017 р