Нові форми карток і книг аналітичного обліку

Міністерство фінансів України наказом від 29.06.2017 № 604 затвердило нові форми карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання.

Затверджені наступні форми:
Картка аналітичного обліку готівкових операцій;
Картка аналітичного обліку касових видатків;
Картка аналітичного обліку фактичних видатків;
Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань;
Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня;
Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань;
Картка аналітичного обліку капітальних видатків;
Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів);
Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17