Ліквідаційна вартість!

Алгоритм дій при визначенні ліквідаційної вартості!!!

Крок 1. Комісія установи встановлює ліквідаційну вартість на об’єкти ОЗ, амортизація на які нарахована в розмірі 100%.
Крок 2. За результатами роботи комісія складає Акт про встановлення ліквідаційної вартості (довільної форми).
Крок 3. Керівник установи видає наказ про внесення змін до регістрів бухгалтерського обліку
Крок 4. У бухгалтерському обліку відображають збільшення первинної вартості об’єкту основних засобів: Дт 101 - 119 - Кт 401
Увага! Суму нарахованої амортизації залишаємо без змін. При цьому вартість об’єкту, що амортизується, дорівнює нулю. Тобто на ліквідаційну вартість амортизацію вже не нараховують.