Вартість підготовки для здобуття освітнього рівня доктор філософії/доктор наук на 2024/2025 навчальний рік