Дію постанови 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ освіти і науки” призупинено до 2021 року!

Відповідно до постанови від 15 листопада 2019р № 1044 в постанову 822 вносяться наступні зміни:
1) у постанові: абзац другий пункту 1 виключити; пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2021 року.”;

2) у схемах посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених зазначеною постановою, у графі “Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року” підграфу “2020 рік” виключити.

2. Зупинити до 31 грудня 2020 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanm1044ovi-kabinet...