Зведені кошториси за 2021 рік

До уваги бухгалтерів структурних підрозділів!

В термін до 12 січня 2022 року необхідно здати до планово-фінансового відділу зведені кошториси за всіма бюджетними програмами за 2021 рік (окремо основна діяльність та інші джерела) та довідки про виконання кошторисів за 2021 рік (форми наведені у прикріплених файлах).
До довідки про виконання кошторисів необхідно додавати звіт по КЕКВ за 2021 рік.
Дані зведених кошторисів повинні відповідати формі звітності 4-1 та 4-2.


Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) є структурним підрозділом Університету.
У своїй діяльності керується Конституцією й законами України, Указами Президента України (зокрема указом Президента України від 30.08.2004 № 1023/2004), постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, іншими нормативно-правовими документами, нормативною базою Університету, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59.


Заявка – пропозиція про розміщення на депозитному рахунку!

Заявка – пропозиція про розміщення на депозитному рахунку в установах
банків державного сектору тимчасово вільних бюджетних коштів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 657 від 26 серпня 2015 року. КПІ ім. Ігоря Сікорського має намір розмістити на депозитному рахунку в банках державного сектору кошти, отримані за надання платних послуг.


Відшкодування коштів при повторному навчанні за рахунок бюджету у 2021 році!

Інформація, яка застосовується в процесі розрахунку коштів, що підлягають відшкодуванню при повторному навчанні за рахунок Державного бюджету!
Відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2015р. № 658!
Для студентів, які будуть повторно здобувати вищу освіту у КПІ ім.Ігоря Сікорського за рахунок Державного бюджету у 2020/2021 навчальному році!
УВАГА! Це не є сумою відшкодування !
Документи для здійснення розрахунку, подаються до факультету/інституту, на який студент вступив на навчання повторно!


Платні послуги КПІ ім.Ігоря Сікорського

Платні послуги в КПІ ім.Ігоря Сікорського надаються відповідно до ПКМУ від 27 серпня 2010 року № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" та спільного наказу МОНУ, Мінекономіки України та МФУ України від 23 липня 2010 року N 736/902/758"Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".


Сторінки