ПКМУ 1146 від 24.12.2019р "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності"

Відповідно до пункту 46 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Формулу розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти (далі — Формула), що додається.
2. Установити, що:
1) Формула застосовується:

Відкриті рахунки в ДКСУ за стандартом IBAN

Оголошення про відкриті рахунки в ДКСУ за стандартом IBAN на 01.01.2020 рік
МФО 820172

Реєстраційний рахунок UA688201720343191001200013853 КПКВК 2201160 Фонд 02
Дохідні рахунки UA768201720313201001201013853 КЕКД 25010100 – платне навчання
UA048201720313271001202013853 КЕКД 25010200 – послуги
UA058201720313241001203013853 КЕКД 25010300 - оренда
UA068201720313211001204013853 КЕКД 25010400 – реалізація майна

До уваги бухгалтерів ЦБ ДЕФ!

Форми звітності по КПКВК 2201160 4-1 и 4-2 візуються Планово-фінансовим відділом після сдачі зведеного кошторису на 2019 рік!

Всі видатки за спеціальним фондом бюджету здійснюються виключно в межах відповідних фактичних надходжень та затвердженого кошторису на відповідний рік.

Типова форма штатного розпису!

Штатний розпис - це документ, що встановлює для структурного підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського структуру, штати і посадові оклади працівників.
Типова форма штатного розпису, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.20002р № 57, є обов’язковою для організацій бюджетної сфери.
Штатний розпис обов’язково повинен містити назви посад, чисельність ставок та оклади за кожною посадою.
Штатний розпис затверджується з початку календарного року і діє протягом усього року.

Інформація стосовно пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти!

Уточнююча інформація стосовно пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти!

Відповідно до фактичної чисельності бажаючих на отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти внесено зміни до кошторису КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019 рік в частині зменшення на суму - 572 700.00 грн.

Щодо кошторисів на 2019 рік!

Керівникам філій ЦБ ДЕФ

Уточнюючі кошториси за всіма напрямами діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно здати до Планово-фінансового відділу та Планово-економічної служби НДЧ до здачі фінансово-бюджетного звіту за 2019 рік .
При здачі річного фінансового звіту форми звітності № 4-1 та ф.4-2, за напрямами, діяльності повинні буди завізовані Планово-фінансовим відділом або Планово-економічною службою НДЧ в частині відповідності затверджених кошторисів на 2019 рік ( в т.ч. уточнюючого).

Головний бухгалтер Л.Г.Субботіна

Графік захисту кошторисів на 2020 рік з уточненням!

До уваги керівників структурних підрозділів та керівників філій ЦБ ДЕФ!

Захист кошторисів відбудеться в аудиторії 157 корпусу № 1 згідно графіку (прикріплено файл).

Прийнято Держбюджет на 2020 рік!

Верховна Рада прийняла Закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Мінімальна зарплата у місячному розмірі: з 1 січня — 4723 грн.;

Мінімальна зарплата у погодинному розмірі: з 1 січня — 28,31 грн.

Прожитковий мінімум у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць: із 1 січня - 2027 грн, із 1 липня - 2118 грн, із 1 грудня - 2189 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн;

Захист проекту кошторису та річного плану закупівель на 2020 рік.

До уваги керівників структурних підрозділів та керівників філій ЦБ ДЕФ!

Відповідно до наказу від 05.11.2019 р № 1/310 та графіку роботи робочої комісії з планування фінансової діяльності КПІ ім.Ігоря Сікорського у період з 26 листопада по 29 листопада 2019 року з 14.00 по 17.00 в кімн. 157 корпусу № 1 будуть проходити засідання комісії щодо розгляду проектів кошторисів та планів закупівель на 2020 рік.

Оголошення про відкриті рахунки в ДКСУ за стандартом IBAN на 11.10.2019 рік

Оголошення
про відкриті рахунки в ДКСУ
за стандартом IBAN
на 11.10.2019 рік
МФО 820172

Реєстраційний рахунок UA308201720000035223289013853 КПКВК 2201160 Фонд 02
Дохідні рахунки UA158201720000031257289113853 КЕКД 25010100 – платне навчання
UA488201720000031254289213853 КЕКД 25010200 – послуги
UA818201720000031251289313853 КЕКД 25010300 - оренда
UA528201720000031258289413853 КЕКД 25010400 – реалізація майна

Сторінки