Оновлено!Національні стандарти бухгалтерського обліку з 01.01.2017 року в державному секторі!

З 01.01.2017 р. за наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 набрали чинності такі НП(С)БОДС:
101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541;
102 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629;
103 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629;
124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629;
126 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629;
129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629;
105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», затверджене наказом Мінфіну від 25.01.2012 р. № 52;
131 «Будівельні контракти», затверджене наказом Мінфіну від 29.12.2011 р. № 1798;
134 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568;
135 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568;
130 «Вплив змін валютних курсів» (розд. III), затверджене наказом Мінфіну від 11.08.2011 р. № 1022 (цей розділ визначає порядок складання фінзвітності в іноземних валютах закордонними суб’єктами держсектору та її консолідацію контрольованими суб’єктами).