Щодо подачі ф.7д за жовтень 2021 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7Д «Місячні форми») станом на 01 листопада 2021 року подати на паперовому та електронному носіях до 05 листопада 2021 року (звіти залишати в горизонтальному лотку «для звітів» біля к. 106). Разом з звітом подати копію акту інвентаризації розрахунків з бюджетом станом на 01.11.2021р.