Щодо подачі фінансово-бюджетного звіту за І квартал 2021 року

До уваги бухгалтерів структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського!
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №712 від 22.08.2017р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни до форм бюджетної звітності (№2д, №4-1д, №4-2д).
На 01.04.2021р. форми №4-1, 4-2 в паперовому вигляді подаються без графи «Нараховано доходів за звітний період» і графи «Фактичні видатки за звітний період». В електронному вигляді дані графи мають бути заповнені.
Для звірки показників фінансово-бюджетного звіту за 1 квартал 2021р. всі підрозділи обов’язково надають:
- головну книгу;
- картку аналітичного обліку касових видатків;
- картку аналітичного обліку фактичних видатків;
- картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).
Форма карток аналітичного обліку має відповідати вимогам наказу Міністерства фінансів України №604 від 29.06.2017р. «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання». Картки аналітичного обліку сформовані в програмі «UA-бюджет» потребують доопрацювання.
Картки аналітичного обліку доходів та видатків мають включати бухгалтерські проведення по внутрішнім операціям з доходами та видатками, що впливають на збільшення або зменшення доходів та видатків в формі 2-дс «Звіт про фінансові результати».