Договір про надання освітніх послуг та примірна додаткова угода!Оновлено

Наказом ректора від 04.08.2017р № 4/105 затверджено нову форму договору про надання освітніх послуг для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб та примірну форму додаткової угоди до договору про надання освітніх послуг .

Деканам факультетів/директорам інститутів використовувати у своїй роботі затверджену даним наказом форму договору про надання освітніх послуг для студентів, зарахованих на навчання з 2017/2018 навчального року.
Деканам факультетів/директорам інститутів укласти додаткові угоди до договорів про надання освітніх послуг в термін до 31.08.2017 зі студентами, зарахованими на навчання з 2016 року.
Визнати таким, що втратив чинність, наказ ректора № 4-211 від 18.08.2016 «Про затвердження форми договору про надання освітніх послуг для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб».
Для використання в роботі в прикріпленому файлі форми договору та додаткової угоди у форматі Word/