Інвентаризаційні форми для бюджетників!!!

Наказом МФУ від 17.06.2015 р № 572 затверджено інвентаризаційні форми для бюджетників!!!
Інвентаризаційний опис необоротних активів;
Інвентаризаційний опис запасів;
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;
Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;
Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;
Акт про результати інвентаризації грошових коштів;
Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;
Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;
Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;
Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;
Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;
Протокол інвентаризаційної комісії.